Formularz

 


Drogi Kliencie
,

jeśli zmieniłeś wygląd samochodu przy pomocy folii zakupionej w naszym sklepie,

możesz podzielić się efektem swojej pracy. Twoja realizacja będzie doskonałą formą reklamy

i dowodem na profesjonalnie wykonane zadanie.

Wypełnij pola

  • Autor oświadcza, że: • Zdjęcia, które przesłał są jego samodzielnym i oryginalnym utworem • Jest uprawniony jako właściciel do dysponowania Zdjęciami • Przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęć nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że zdjęcia te nie naruszają praw osób trzecich.
 

Weryfikacja